ความรู้ สุดยอดอริยทรัพย์


 

 

อิหม่ามอิบนุลก็อยยิม ได้กล่าว โอวาทเป็นเชิงเปรียบเทียบให้ตระหนักเห็นคุณค่าของวิชาความรู้ที่มีเหนือกว่า ทรัพย์สินใดๆทั้งสิน

- ความรู้คือมรดกธรรมของนาบีในขณะที่ทรัพย์สินคือมรดกของคนร่ำรวยมั่งคั่งเท่านั้น


- ความรู้จะชี้ขาดในทุกกรณีที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ในขณะที่ทรัพย์สินจะถูกพิพากษาโดยความรู้


- วิชาความรู้จะช่วยปกป้องท่านในขณะที เจ้าของทรัพย์ต้องปกป้องทรัพย์


- ผู้มีความรู้จะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนด้วยความรู้สู่โลกหน้า ในขณะที่ผู้มีทรัพย์สินจะเรียกร้องเชิญชวนผู้คนด้วย ทรัพย์สินสู่โลกนี้เท่านั้น

- ความสุขที่เกิดจากเงินทองไม่จิรังยั่งยืนแต่ความสุขที่เกิดจากวิชาความรู้นั้นเป็นนิรันดร


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 18 พฤษภาคม 55 เวลา 10.20 น.