คุฏบะฮ์วันอีดิลฟิฏร์ ฮ.ศ.1436 (17/07/58)

โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้

มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม หนองจอก  กทม

อภิปรายศาสนธรรม (27/06/58) เรื่อง

 "วะฮาบีย์อะกีดะฮ์เหมือนยิวจริงหรือ ?"

โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้/ อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม หนองจอก กทม

อภิปรายศาสนธรรม (27/06/58) เรื่อง

 "ตะอัศศุบยุคดิจิตอล"

โดย อ.อับดุลฮะกีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อามีน มะซอ

มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม หนองจอก กทม

อภิปรายศาสนธรรม (14/02/58) เรื่อง

 "จะตามอาจารย์ หรือหลักการ"

โดย อ.อับดุลฮะกีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด อามีน เจ๊ะหนุ

งานมัสญิดมะฮับบะติสซุนนะฮ์   อ.จะนะ  จ.สงขลาคุฏบะฮฺวันศุกร์ วันอีด

- มาตรฐานความเชื่อที่ปลอดภัย

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

- คุฏบะฮ์วันอีดิลอัฎฮา "ทางออกของปัญหา

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

- คุฏบะฮ์วันอีดิลฟิฏร์ เรื่อง " ผู้รู้

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

- การพนันและการเสี่ยงทายในช่วงฟุตบอลโลก

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

- การดูแลเยาวชนหลังค่ายอบรมภาคฤดูร้อน

(โดย อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์)

- เรามีสิทธิอะไรไปวิจารณ์เรื่องของอัลลอฮ

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

- แบบอย่างของการรักท่านนบี

(โดย รอมฎอน พวงผกา)

- อย่าติดตามในสิ่งที่ไม่มีความรู้

(โดย รอมฎอน พวงผกา)

 - วันอาชูรออ์ 

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

 - เมื่อ 10 วันเดือนซุลหิจญะฮฺผ่านไป
เราขาดทุนหรือไม่ ?
 

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

 - คุฏบะฮฺวันอีดิลอัฎฮา 1434

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 - ความสุขที่แท้จริง 

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

 - ความเชื่อที่ต้องตรวจสอบ 

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

- อีหม่านของเหล่าเศาะฮาบะฮ

(โดย อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ)

- การตักวาและแบบอย่างการเอาใจใส่บุตรหลาน

(โดย อ.ยะอฺฟัร รื่นพิทักษ์)

 - ความชั่วลบล้างความด

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ รื่นเริงฤทธิ์)

 - คุฏบะฮฺวันอีดิลฟิฏรฺ 1434 สังคมเศาะฮาบะฮฺ

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 

วิดิโอเพื่อการศึกษา

- บรรยายพิเศษ

(โดย อ.มูฮัมหมัด อามีน เจ๊ะหนุ)

- ซุนนะฮ์ต้องชัดเจน ยืนหยัด มั่นคง

(โดย อ.คอลิด ปานตระกูล)

- การดูแลเยาวชนในสังคมปัจจุบัน

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

- เล่ห์เหลี่ยมของชีอะฮฺ

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 - สถานการณ์โลกอิสลาม (090257)

(โดย อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์)

 - ทำไมต้องตามพวกเขาลงรูแย้

(โดย อ.มูฮัมหมัด คอยา)

 - บิดอะฮฺในรอมฎอน

(โดย อ.มูฮัมหมัด คอยา)

- คุฏบะฮฺนิกะฮฺ พิธีนิกะฮ

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

นะซีฮัตถึงผู้ปกครองเรื่องเยาวชน

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 นะซีฮัตถึงผู้ปกครองเรื่องเยาวชน

(โดย อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ี้)

อัลกุรอ่าน สัจธรรมแห่งมนุษยชาติ

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

- ข้อควรปฏิบัติสำหรับเด็กแรกเกิด

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

 

วิดิโอไฟล์เสียง

 

 

อภิปรายศาสนธรรม

  - เฏาะรีเกาะฮ์ในซุนนะฮ์

(โดย อ.อับดุลฮะกีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด / อ.ญะลาลุดดีน มุงอินทร์)

  - แบบอื่นที่บอกว่าดี แล้วแบบนะบีย์มีไว้ทำไม

(โดย อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.อาบีดีน ฮัซซัน / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ )

  - อิสลามที่ไม่ตามนะบีย์ จะเป็นศาสนาที่ดีได้ยังไง

(โดย อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ)

  - 1 ใน 73 จำพวก

(โดย อ.อามีน เหมเสริม / อ.อับดุลลอฮ์ สุไลหมัด / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์)

  - อาจารย์ข้าใครอย่าแตะ

(โดย อ.อามีน ลอนา / อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์)

  - กำจัดชีริกด้วยอะกีดะฮ

(โดย อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์)

  - วิถีธรรมบรรพชน

(โดย อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์์ / อ.อามีน  มะซอ)

  - ถามมาสิจะตอบให้ ภาคพิเศษ อะกีดะฮ์

(โดย อ.อามีน มะซอ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  - เมื่ออิสลามอยู่ท่ามกลางแนวคิดที่บิดเบือน

(โดยอ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ)

  - รอดหรือไม่รอด ไม่เหมือนหรือไม่มี

(โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม / อ.อามีน ลอนา / อ. อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 - อะกีดะฮฺสำคัญไฉน ทำไมต้องแนวสลัฟ

(โดย อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ )

 - บอกลาบิดอะฮฺ หันมาบอกรักซุนนะฮฺกันเถิด

(โดยอ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.อามีน มะซอ)

 - อะกีดะฮฺซะลัฟ

(โดย อ.มูฮัมหมัดอามีน เจ๊ะหนุ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อับดุรเราะฮีม ศรีวิรัตน์ )

 - ฆุรอบาอฺ คนแปลกหน้า

(โดย อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 - ความเชื่อต่าง ๆ ในเดือนมุหัรร็อม และประเด็นเรื่องรวมกัน

(โดย อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 - นิ่งเสียดีกว่า...หากพูดดีไม่ได้

(โดย คอลิด บู่ทอง / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 - อะกีดะฮฺ ตลอดชีวิต

(โดย คอลิด บู่ทอง / อ.ฮะบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย / อ.อามีน เจ๊ะหนุ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ )

- อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ฯ ปฏิญาณตนแบบนี้ แต่ปฏิบัติตนแบบไหน

(โดย อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  - ตามสะลัฟแล้วได้อะไร

(โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม / อ.อามีน ลอนา / อ.ฮะบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย / อ. อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  - ไอเสือยังกลับใจ

(โดย อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ / อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์)

  - กลุ่มหนึ่งเขาอ้างอิหม่ามชาฟิอียฺ และกลุ่มวะฮาบีย ฺอ้างใคร ?

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  - อิกเราะฮ

(โดย อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  - แสวงจุดร่วม สงวนจุดผิด

(โดย อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม / อ.อามีน ลอนา / อ. อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

 

บรรพชนในอดีตสอนอะไรเรา

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  -  แสวงหาความจริง ท่ามกลางความแตกแยก

(โดย อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.ยะอฺฟัร รื่นพิทักษ์ / อ.มูอัมหมัด สุคนธศุภมาลย์)

  - ห้ามเรียนรู้จากโต๊ะครูจานดำ

(โดย อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

มาทำความดี ตามสูตรนบีกันเถิด

(โดย อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์/ อ.อามีน มะซอ / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ)
ดาวน์โหลด mp 3 อัลกรุอ่าน  |  ฟัตวา Islam Q.A  |  สำนักข่าวอัลญะซีเราะฮฺ  |  วีดิโออิสลาม youtubeislam  |  แป้นพิมพ์ภาษาอาหรับ