เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า


 

  ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาส คือ มหาปราชญ์ในด้านตัฟซีร
  เศาะฮาบะฮฺคือผู้ที่รักและปฏิบัติตามท่านนบีมากที่สุด
  เมื่อมีทรัพย์สินมากมายก็ต้องรำลึก ขอบคุณต่ออัลลอฮฺ
  อย่าละศีลอดโดยไม่มีความจำเป็น
  อัลลอฮฺ คือผู้ทรงทำให้ฝนตกเพียงผู้เดียว
  เราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าญาติพี่น้องผู้หญิงของเราถูกทำซินาเช่นกัน ?
  ต้องอ่านอายะฮฺกุรซียฺในยามเช้าและยามเย็น
  คำพูดของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุด


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com