สัญลักษณ์ประจำชมรม


 

ลักษณะของสัญลักษณ์

      สัญลักษณ์ของชมรมวะร่อซะตุซซุนนะฮฺ ประกอบไปด้วย รูปวงกลมสองส่วน โดยวงกลมส่วนในนั้นมีสารแผร่ออกมีข้อความ  ورثة السـنة  หีบอัลกุรอ่านและฮะดีษ ทางด้านล่างมีข้อความ  كتاب الله والسـنة  และปีฮิจญเราะฮฺศักราช 1430

      ส่วนขอบวงกลมส่วนนอกประกอบไปด้วยข้อความ

  ชมรมวะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

  WARASATUSSUNNAH.NET

ซึ่งมีราฮาประกบด้านข้างทั้งสองด้าน

ความหมายของสัญลักษณ์

  รูปวงกลม หมายถึง กรอบขอบเขตที่ศาสนาอิสลามได้วางไว้ในการดำเนินชีวิต

  หีบมรดก  หมายถึง มรดกที่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้มอบไว้ให้อุมมะฮฺอิสลามในการดำเนินชีวิตซึ่งในหีบบรรจุไปด้วยอัลกุรอ่าน คัมภีร์ของอัลลอฮฺ และซุนนะฮฺ วจนะของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

  ورثة السـنة  หมายถึง ทายาทในแนวทางของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ในการฟื้นฟูแนวทางของท่าน

  كتاب الله والسـنة  หมายถึง อัลกุรอ่านและอัลหะดีษ(ซุนนะฮฺ)

  ١٤٣٠  หมายถึง ปีฮิจญเราะฮฺศักราชที่ก่อตั้ง

   ระฮาสองด้าน  หมายถึง พื้นฐานที่แข็งแกร่งของศาสนานั้นก็คือ อัลกุรอ่านและซุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม

สีประจำชมรม

 

  สีน้ำตาล หมายถึง ความเก่าแก่ ความดั่งเดิมของศาสนาอิสลาม ที่มีมาตั้งแต่มนุษย์คนแรก
     สีครีม  หมายถึง ความละเอียดอ่อนของอิสลาม

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com