วันศุกร์นั้นสำคัญไฉน

 

  สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติก่อนออกไปละหมาดวันศุกร


โดย  (วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ)
  สิ่งที่ส่งเสริมให้ปฏิบัติในวันศุกร์

โดย  (วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ)

  ความประเสริฐของวันศุกร์

โดย  (วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ)
 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com