ดาวน์โหลดคุฏบะฮฺ บรรยายศาสนธรรม


 

 

  คุฏบะฮฺวันศุกร์  สิ่งที่ถูกเพกเฉยในเดือนชะอฺบาน  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)


  บรรยายศาสนธรรม  อธิบายอายะฮฺกุรซียฺ  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  บรรยายศาสนธรรม  เมื่ออิสลามสั่งใช้ มุอฺมินต้องน้อมรับ (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์   ปัญหาเยาวชนที่ถูกมองข้าม  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ เรื่อง "สังคมญาฮิลิยะฮฺในปัจจุบัน" (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  คุฏบะฮฺวันศุกร "จะปกป้องคนหรือปกป้องศาสนาฺ"  (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  บรรยายศาสนธรรม "บทซิกรุ้ลลอฮฺหลังละหมาดฟัรดูและดุอาอฺ์" (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์ " กฎหมายอิสลามกับกฎหมายมนุษย์ "  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  บรรยาย " นี่แหละสวรรค์ " 

(อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.มุหัมมัด สุคนธศุภมาลย์ /อ.อามีน มะซอ)


  บรรยายศาสนธรรม  มุสลิมจำเป็นต้องสังกัดมัซฮับด้วยหรือ (อ.ฟารีด  เฟ็นดี้ )

  บรรยายศาสนธรรม  จิตสำนึกของคนดีตามวิถีอิสลาม 

(อ.รอชิดีน หมัดละ / อ.มุนซิร มันติเมาะ)


  บรรยายศาสนธรรม เข้าบวช-ออกบวช จะตามใคร ?

(อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ )


  คุฏบะฮฺวันศุกร์  ใครว่าไม่มีลางร้ายในเดือนเศาะฟัร  (อ.มุนซิร  มันติเมาะฮฺ)

  บรรยายศาสนธรรม  โลกแตกแล้วไปไหน  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  บรรยายศาสนธรรม  ก่อนวันโลกแตก  (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์  มุสลิมต้องรู้ผิด รู้ถูก อย่ายึดบุคคล  (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์  วันอะรอฟะฮฺ  (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

   คุฏบะฮฺวันอีดิลฟิฏรฺ ฮ.ศ. 1433  (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์  รักษาอิบาดะฮฺหลังเดือนรอมฎอน  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

  คุฏบะฮฺวันศุกร อาถรรพ์เลข 13 และการเปลี่ยนชีวิตในรอมฎอน  (อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด)

   อภิปรายศาสนธรรม  จะรู้ได้งัยใครจะไปสวรรค 

(อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.มุหัมมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลฮากีม    มังเดชะ / อ.อามีน มะซอ )


 

  อภิปรายศาสนธรรม ใครคือผู้ทำลายอิสลาม

(อ.อับดุลลอฮฺ / อ.ยะอฺฟัร รื่นพิทักษ์ /อ.มุหัมหมัด / อ.ฟารีด  เฟ็นดี้)


  คุฏบะฮฺวันศุกร์  สิ่งที่จะลบล้างความผิด   (อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์)  คุฏบะฮฺวันศุกร์  สิ่งที่อยากให้ใคร่ครวญ   (อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์)

  คุฏบะฮฺวันศุกร์  มาบริจาคกันเถอะ   (อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ )

  คุฏบะฮฺวันศุกร์  มุสลิมต้องแสวงหาทางตรง   (อ.ฟารีด เฟ็นดี้)
@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com