บรรยายศาสนธรรม เรื่อง     : "จะตามอาจารย์ หรือหลักการ "

อาจารย์ผู้บรรยายาย           : อ.มูฮัมหมัดอามีน เจ๊ะหนุ / อ.อับดุลฮะกีม มังเดชะ

สถานที่บรรยาย                   : งานมัสญิดมะฮับบะติสซุนนะฮ์  อ.จะนะ   จ.สงขลา

วันที่บรรยาย                        : เสาร์ที่ 14  กุมภาพันธ์ 2558


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 เมษายน 58 เวลา 09.30