อภิปรายศาสนธรรม เรื่อง     : "เฏาะรีเกาะฮ์ในซุนนะฮ์ "

อาจารย์ผู้อภิปราย                : อ.อับดุลฮะกีม / อ.มูฮัมหมัด / อ.อับดุลลอฮ์ / อ.ญะลาลุดดีน มุงอินทร์

สถานที่อภิปราย                   : งานมัสญิดอัลฟุรกอน    คลอง 20   จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่อภิปราย                        : เสาร์ที่ 27  ธันวาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 เมษายน 58 เวลา 09.30