คุฏบะฮฺวันอีดิลอัฎฮา 1435 เรื่อง     : "ทางออกของปัญหาในยุคปัจจุบัน"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มุศ็อลลาอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : เสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 7 ตุลาคม 57 เวลา 00.00