คุฏบะฮฺวันอีดิลฟิฏร์เรื่อง        : "ผู้รู้"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มุศ็อลลาอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : จันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 30 สิงหาคม 57 เวลา 09.00