อภิปรายศาสนธรรม เรื่อง        : "วิถีธรรมบรรพชน"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อามีน  มะซอ

สถานที่บรรยาย              : มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2557 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 15 ธันวาคม 57 เวลา 18.00 น.