คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "การพนันและการเสี่ยงทายในช่วงฟุตบอลโลก"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 13 มิถุนายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 18 มิถุนายน 57 เวลา 09.00