อภิปรายศาสนธรรม เรื่อง        : "รอดหรือไม่รอด ไม่เหมือนหรือไม่มี "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.ฟารีด เ็ฟ็นดี้ / อ.อามีน ลอนา / อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

สถานที่บรรยาย              : มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 8 มิถุนายน 57 เวลา 21.00 น.