บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "ซุนนะฮ์ต้องชัดเจน ยีนหยัด มั่นคง"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.คอลิด ปานตระกูล

สถานที่บรรยาย              : มัสญิดนูรุลญันนะฮ์   มีนบุรี  กทม

วันที่บรรยาย                   : อาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 7 มกราคม 58 เวลา 15.20 .