คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "มาตรฐานความเชื่อที่ปลอดภัย"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.ฟารีด  เฟ็นดี้

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 18 ธันวาคม 57 เวลา 18.00