คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "การดูแลเยาวชนหลังค่ายอบรมภาคฤดูร้อน"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 25 เมษายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 28 พฤษภาคม 57 เวลา 15.00