อภิปรายศาสนธรรม เรื่อง        : "เมื่ออิสลามอยู่ท่ามกลางแนวคิดที่บิดเบือน"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์

สถานที่บรรยาย              : มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 5 เมษายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 21 มิถุนายน 57 เวลา 22.00 น.