บรรยายศาสนธรรม เรื่อง     : "ถามมาสิจะตอบให้ ภาคพิเศษ ตอนอะกีดะฮ์ "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อามีน  มะซอ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : งานเปิดค่ายฤดูร้อนอนุรักษ์มรดกอิสลาม   หนองจอก กทม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 5 เมษายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 24 ตุลาคม 57 เวลา 17.00