บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "อิสลามที่ไม่ตามนะบีย์ จะเป็นศาสนาที่ดีได้ยังไง"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลฮากีม  มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์

สถานที่บรรยาย              :  กลุ่มซุนนะฮ์คลองแปด  ลำลูกกา  ปทุมธานี

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่ 1 เมษายน 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 2 มกุมภาพันธ์ 58 เวลา 20.20 .