อภิปรายศาสนธรรมเรื่อง    : "กำจัดชีริกด้วยอะกีดะฮ์ "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.มูฮัมหมัด / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : มัสญิดอัลฟรุกอน พัทยากลาง จังหวัดชลบุรี

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 29 พฤศจิกายน 57 เวลา 13.45 น.