คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "แบบอย่างของการรักท่านนบี"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : รอมฎอน พวงผกา

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอุมัรบินค็อฏฏ็อบ คลอง 9   หนองจอก กทม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 29 มีนาคม 57 เวลา 13.50 น.