อภิปรายศาสนธรรม เรื่อง        : "บอกลาบิดอะฮฺ หันมาบอกรักซุนนะฮฺกันเถิด"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.อามีน มะซอ

สถานที่บรรยาย              : มัสญิดอัลอิควาน ลำสลิดทอง   หนองจอก กทม

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 31 มีนาคม 57 เวลา 17.30 น.