คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "อย่าติดตามในสิ่งที่ไม่มีความรู้"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : รอมฎอน พวงผกา

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดดารุลอัรก็อม  อ.สิงหนคร  จ.สงขลา

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 10 มีนาคม 57 เวลา 10.50 น.