บรรยายศาสนธรรมเรื่อง    : "สถานการณ์โลกอิสลาม"

อาจารย์ผู้บรรยาย           :อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

สถานที่บรรยาย              : บ้านร้อยไร่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่บรรยาย                   : อาทิย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 01.35 น.