บรรยายศาสนธรรมเรื่อง    : "เล่ห์เหลี่ยมของชีอะฮฺ"

อาจารย์ผู้บรรยาย           :อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : บ้านร้อยไร่ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

วันที่บรรยาย                   : อาทิย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557


ตอนที่ 1

 

ตอนที่ 2

 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 57 เวลา 10.00 น.