บรรยายศาสนธรรมเรื่อง    : "ฆุรอบาอฺ คนแปลกหน้า"

อาจารย์ผู้บรรยาย           :อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : มัสญิดอัลฟุรกอน คลอง 20

วันที่บรรยาย                   : พฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 17 พฤศจิกายน 56 เวลา 15.35 น.