คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "วันอาชูรออฺ"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.อับดุลลอฮฺ  สุไลหมัด

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิด อนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 8 พฤศจิกายน 56 เวลา 23.50 น.