บรรยายศาสนธรรมเรื่อง    : "ความเชื่อต่าง ๆ ในเดือนมุหัรร็อม และประเด็นเรื่องรวมกัน"

อาจารย์ผู้บรรยาย           :อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ / อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : กลุ่มฟื้นฟูซุนนะฮฺ คลอง 3

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 พฤศจิกายน 56 เวลา 16.35 น.