คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "เมื่อ 10 วันเดือนซุลหิจญะฮฺผ่านไป เราขาดทุนหรือไม่ ?"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.อับดุลลอฮฺ  สุไลหมัด

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิด อุมัรบินค็อฏฏ็อบ คลอง 9

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 18 ตุลาคม 56 เวลา 22.50 น.