คุฏบะฮฺวันอีดิลอัฎฮาเรื่อง        : "คุฏบะฮฺวันอีดิลอัฎฮา 1434"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มุศ็อลลาอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : อังคารที่ 15 ตุลาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 16 ตุลาคม 56 เวลา 14.10 น.