คุฏบะฮฺวันอีดิลฟิฏรฺเรื่อง : "สังคมเศาะฮาบะฮฺ "

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : มุศ็อลลา มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : พฤหัสบดีที่  8   สิงหาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 9 สิงหาคม 56 เวลา 10.00 น.