คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "ความชั่วลบล้างความดี"

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.อับดุลลอฮฺ รื่นเริงฤทธิ์

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่คุฏบะฮฺ                   : ศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 12 สิงหาคม 56 เวลา 07.50 น.