บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "บิดอะฮฺในรอมฎอน"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.มูฮัมหมัด  คอยา

สถานที่บรรยาย              : คณะอิสลามศึกษา  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

วันที่บรรยาย                   : อาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 22 กรกฎาคม 56 เวลา 11.40 .