บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "อัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ ฯ ปฏิญาณตนแบบนี้ แต่ปฏิบัติตนแบบไหน"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

สถานที่บรรยาย              : งานสมาคมอัลเกาะลัม  สงขลา

วันที่บรรยาย                   : เสาร์์ที่ 22 มิถุนายน 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 12 สิงหาคม 56 เวลา 05.30 น.