อภิปรายศาสนธรรมเรื่อง    : "ไอเสือยังกลับใจ"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.อับดุลวาเฮด หวังประโยชน์ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

สถานที่บรรยาย              : งานกลู่มมุมหะลาล มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 29 พฤษภาคม 56 เวลา 20.45 น.