อภิปรายศาสนธรรมเรื่อง    : "ตามสะลัฟแล้วได้อะไร "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.ชารีฟ วงศ์เสงี่ยม / อ.อามีน ลอนา / อ.ฮะบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย / อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่บรรยาย              : งานกลู่มมุมหะลาล มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 29 พฤษภาคม 56 เวลา 22.45 น.