คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "อีหม่านของเหล่าเศาะฮาบะฮ "

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 25 พฤษภาคม 56 เวลา 07.00 น.