บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "กลุ่มหนึ่งเขาอ้างอิหม่ามชาฟิอียฺ และกลุ่มวะฮาบียฺอ้างใคร ? "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

สถานที่บรรยาย              : งานกลุ่มซุนนะฮฺคลองหกวา

วันที่บรรยาย                   : เสาร์์ที่ 18 พฤษภาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 27 พฤษภาคม 56 เวลา 11.50 น.