คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "ความสุขที่แท้จริง "

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.อับดุลลอฮฺ  สุไลหมัด

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 10 พฤษภาคม 56 เวลา 21.00 น.