คุฏบะฮฺวันศุกร์เรื่อง        : "ความเชื่อที่ต้องตรวจสอบ "

อาจารย์ผู้คุฏบะฮฺ           : อ.ฟารีด เฟ็นดี้

สถานที่คุฏบะฮฺ              : มัสญิดอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 6 พฤษภาคม 56 เวลา 04.20 น.