บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "อิกเราะฮฺ "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.ฟารีด / อ.อะหมัด

สถานที่บรรยาย              : งานมัสญิดมะดีนะตุซซอลิฮาต  อยุธยา

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่  30   มีนาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 11 เมษายน 56 เวลา 01.00 น.