บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "นะซีฮัตถึงผู้ปกครองเรื่องเยาวชน "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์

สถานที่บรรยาย              : มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 27 มีนาคม 56 เวลา 20.20 .