บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "แสวงหาความจริง ท่ามกลางความแตกแยก"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.ญะอฺฟัร รื่นพิทักษ์ / อ.มูฮํมหมัด สุคนธศุภมาลย์ /

สถานที่บรรยาย              : งานมัสญิดดารุลมุอฺมินีน คลอง 15

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 17 มีนาคม 56 เวลา 14.00 น.