บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "บรรพชนในอดีตสอนอะไรเรา"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์ /

สถานที่บรรยาย              : งานมัสญิดดารุลมุอฺมินีน คลอง 15

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 20 มีนาคม 56 เวลา 13.00 น.