บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "อัลกุรอ่าน สัจธรรมแห่งมนุษยชาติ "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด

สถานที่บรรยาย              : สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

วันที่บรรยาย                   : ศุกร์ที่  15  มีนาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 3 เมษายน 56 เวลา 04.00 .