บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "ข้อควรปฏิบัติสำหรับเด็กแรกเกิด "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด

สถานที่บรรยาย              : มัสญิดค็อยริซซุนนะฮฺ

วันที่บรรยาย                   : อาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2556


 


 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 12 มีนาคม 56 เวลา 14.00 .