บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : " มาทำความดี ตามสูตรนบีกันเถิด "

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลฮากีม มังเดชะ / อ.มูฮัมหมัด สุคนธศุภมาลย์ / อ.อามีน มะซอ

สถานที่บรรยาย              : งานรวมใจสู่กลุ่มอนุรักษ์ซุนนะฮฺแบนชะโด   มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 10 มีนาคม 56 เวลา 18.00 .