บรรยายศาสนธรรมเรื่อง : "ห้ามเรียนรู้จากโต๊ะครูจานดำ"

อาจารย์ผู้บรรยาย           : อ.อับดุลลอฮฺ สุไลหมัด / อ.ฟารีด เฟ็นดี้ / อ.อะหมัด ก้อพิทักษ์

สถานที่บรรยาย              : งานรวมใจสู่กลุ่มอนุรักษ์ซุนนะฮฺแบนชะโด   มูลนิธิอนุรักษ์มรดกอิสลาม

วันที่บรรยาย                   : เสาร์ที่ 9 มีนาคม 2556 

 

@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 10 มีนาคม 56 เวลา 18.00 .