มารยาทของนักวิชาการท่ามกลางความเห็นที่แตกต่าง


โดย อ.มุนีร มูหะหมัด

 

 

บรรดานักวิชาการมีความเคร่งครัดในการยึดมั่นในมารยาทไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการแสดงพฤติกรรม เมื่อมีความ เห็นแตกต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

1. บรรดาซอฮาบะฮฺ ต่างมีความนอบน้อมถ่อมตน ในการนำเสนอความเห็นส่วนตัว ถ้าหากว่ามีความเห็นต่างกัน พวกเขาก็จะนำมาปรึกษาหารือกัน และยึดถือความเห็นที่เชื่อว่าถูกต้องที่สุด ถึงแม้ว่าความเห็นนั้นจะไม่ตรงกับ ความเห็นของเขาก็ตาม

2. บรรดาซอฮาบะฮฺ จะให้เกียรติต่อกัน จะยอมรับในความเห็นของทุกคน จะขอดุอาอฺและขออภัยโทษจาก อัลลอฮฺให้แก่กัน และจะไม่กล่าวตำหนิโดยมิชอบ

3. ชนรุ่นหลังจะขอดุอาอฺและขอความเมตตาให้แก่ชนรุ่นก่อน อันเป็นไปตามดำรัสของอัลลอฮฺความว่า

โอ้ พระเจ้าของเรา ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่เรา และแก่บรรดาผู้ที่มีความศรัทธาก่อนหน้าเรา และขอพระองค์อย่าได้ทรงทำให้หัวใจของเรามีความอิจฉาริษยาต่อบรรดาผู้ศรัทธา โอ้พระเจ้าของเรา แท้จริง พระองค์คือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ

4. อิมามอะหฺมัด อิบนุฮัมบัล มีความเห็นแตกต่างกับอิมามชาฟิอีและขัดแย้งกับท่านในหลายปัญหา แต่ท่านก็ ขอดุอาอฺให้แก่อิมามชาฟิอีอยู่เสมอท่ากล่าวว่า

ขอสาบานด้วยอัลลอฮฺ ฉันมิได้นอนหลับไปตลอดระยะเวลา 30 ปี นอกจากฉันจะขอดุอาอฺให้แก่อัชชาฟิอี” บุตรของท่านได้กล่าวกับท่านว่า “พ่อจ๋า ฉันได้ยินท่านขอดุอาอฺให้แก่อัชชาฟิอีอย่างมาก แล้วใครคืออัชชาฟิอี ? ” อิมามอะหฺมัดกล่าวว่า “อัชชาฟิอีเปรียบได้กับดวงอาทิตย์ในโลกดุนยา และเป็นเสมือนผู้เยียวยารักษาแก่มนุษย์ ดังนั้น เจ้าจงดูเถิดว่าสิ่งสองสิ่งนี้จะมีสิ่งใดทดแทนหรือไม่ ?

5. อิมามชาฟิอี กล่าวถึงอิมามอะหฺมัดลูกศิษย์ของท่านว่า

แท้จริง ฉันได้ออกจากนครแบกแดด ฉันมิได้ทิ้งผู้ใดไว้ในนั้น ซึ่งมีความสันโดษ มีสติปัญญา มีความรู้และอยู่ใน แนวทางที่ถูกต้องเกินไปกว่าอะหฺมัด อิบนุ ฮัมบัล

6. อิมามอะหฺมัดถูกถามว่า ท่านจะละหมาดตามหลังผู้ที่เลือดออกจากบาดแผล แล้วไม่อาบน้ำละหมาดใหม่ หรือไม่ ? (เพราะท่านตอบปัญหาว่า การอาเจียนและการมีเลือดไหลออกมาทำให้เสียละหมาด) อิมามอะหฺมัดตอบว่า ฉันจะไม่ละหมาดตามอิมามมาลิก และท่านสะอีด อิบนุลมุซัยยิบได้อย่างไร ? (ซึ่งทั้งสองตอบปัญหาว่าผู้ที่อาเจียนและผู้ที่เลือดไหลออกมาเนื่องจากบาดเจ็บ ไม่ทำให้เสียน้ำละหมาด)

7. อิมามชาฟิอี เป็นลูกศิษย์ของอิมามมาลิก แต่ท่านก็มีความเห็นต่างกับอิมามมาลิกในหลายปัญหา ท่านได้พูดถึงอาจารย์ของท่านว่า

ถ้าหากว่าพูดถึงบรรดานักวิชาการแล้ว มาลิกเปรียบเสมือนกับดาวฤกษ์ที่ส่องแสงจรัสจ้า

 

(คัดจาก : หนังสือ กฎหมายอิสลามเบื้องต้น หน้า : 24-25)


 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com วันที่ 16 สิงหาคม 56 เวลา 22.10 .