เราจะรู้สึกอย่างไร ถ้าญาติพี่น้องผู้หญิงของเราถูกทำซินาเช่นกัน ?


โดย วะร่อซะตุซซุนนะฮฺ

 

มีรายงานจากอบีอุมามะฮฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า

มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาหาท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และได้บอกกับท่านว่า โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ อนุญาตให้ฉันทำซินาเถิด ผู้คนได้หันมาทางเขา ดังนั้นก็ขับไล่เขา พวกเขาได้ส่งเสียงว่า มะฮฺ มะฮฺ (แสดงอาการไม่พอใจ) ท่านนบีได้กล่าวว่า : เข้ามาใกล้ ๆ ดังนั้นเมื่อเขาเข้ามาไกล ท่านนบีได้บอกเขา ให้นั่งลง ท่านนบีได้กล่าวถามเด็กหนุ่มว่า : เจ้าชอบไหมจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับแม่ของเจ้า ? เขาตอบว่า : ไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลีแก่ท่าน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า : ผู้คนเขาก็ไม่ชอบที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับมารดาของพวกเขาเช่นเดียวกัน

ท่านนบี ก็ถามต่อว่า : เจ้าชอบไหมจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวของเจ้า ? เขาตอบว่า : ไม่ ขอสาบานต่อ อัลลอฮฺ โอ้ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลีแก่ท่าน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า : ผู้คนเขาก็ไม่ชอบที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวของพวกเขาเช่นเดียวกัน

ท่านนบี ก็ถามต่อว่า : เจ้าชอบไหมจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว-น้องสาวของเจ้า ? เขาตอบว่า : ไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลีแก่ท่าน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า ผู้คนเขาก็ไม่ชอบที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว-น้องสาวของพวกเขาเช่นเดียวกัน

ท่านนบี ก็ถามต่อว่า : เจ้าชอบไหมจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว-น้องสาวของพ่อเจ้า ? เขาตอบว่าไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลีแก่ท่าน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า : ผู้คนเขาก็ไม่ชอบที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว-น้องสาวของพ่อพวกเขาเช่นเดียวกัน

ท่านนบี ก็ถามต่อว่า : เจ้าชอบไหมจะให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว-น้องสาวของแม่เจ้า ? เขาตอบว่าไม่ ขอสาบานต่ออัลลอฮฺ ขอพระองค์ได้ให้ฉันเป็นสิ่งพลีแก่ท่าน ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ได้กล่าวว่า : ผู้คนเขาก็ไม่ชอบที่จะให้เรื่องนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว-น้องสาวของแม่พวกเขาเช่นเดียวกัน

ดังนั้นท่านนบีก็ได้วางมือบนตัวเขาและกล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ขอพระองค์ทรงอภัยโทษบาปให้แก่เขา ขอพระองค์ทรงชำระหัวใจของเขาให้สะอาด และทรงปกป้องอวัยวะเพศของเขา หลังจากนั้นเด็กหนุ่ม คนนี้ก็ไม่ได้ให้ความใส่ใจในเรื่องแบบนี้เลย1

แง่คิดจากเรื่องนี้

เด็กคนหนึ่งมีความต้องการที่จะทำซินา จึงมาขออนุญาตท่านนบี ซึ่ง ณ เวลานั้นมีบรรดาเศาะฮาบะฮฺไม่พอใจ กับความต้องการของเด็กคนนั้น เพราะมาขอนุญาติทำในสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาอย่างรุนแรง จึงส่งเสียงขับไล่ แต่ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้น ใช้ข้อคิดในการตักเตือนเด็กหนุ่มคนนี้ โดยการใช้สำนวนประมาณว่า “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” เพราะคนส่วนมากต้องการทำผิดประเวณี (ซินา) กับหญิงสาวที่ต้องการ แต่ไม่ต้องการ ที่จะให้เกิดขึ้นกับ แม่ของตนเอง ลูกสาวของตนเอง พี่สาว-น้องสาวของตนเอง และรวมถึงญาติพี่น้องคนอื่น ๆ ด้วย

ฉะนั้นเมื่อเวลามีความต้องการที่จะผิดประเวณี ก็ควรพิจารณาให้มาก ๆ และให้คิดว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ แม่ ลูกสาว พี่สาว-น้องสาวของเรา ตลอดจนญาติคนอื่น ๆ เราจะมีความรู้สึกอย่างไร เช่นเดียวกันความรู้สึกของพ่อ และแม่ของหญิงสาวที่เราจะผิดประเวณีนั้น พวกเขาจะรู้สึกอย่างไร ?

เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

1.ให้คิดเสมอว่าถ้าญาติพี่น้องผู้หญิงของเราถูกทำซินาเช่นกันบ้าง เราจะรู้สึกอย่างไร ?

2.ให้มีข้อคิดในการตักเตือนผู้อื่น ตัวอย่างข้างต้น บรรดาเศาะฮาบะฮฺหลายท่านไม่พอใจในสิ่งที่เด็กคนนั้นกล่าว ออกมา แต่ท่านนบีนั้นใช้คำพูดที่เปี่ยมไปด้วยข้อคิดมากมาย จนทำให้หลังจากนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่ได้ให้ความ ใส่ใจในเรื่องแบบนี้เลย

3.มุสลิมะฮฺคือพี่น้องของเรา อย่าได้ดูถูก เหยีดหยามศักดิ์ศรีของพวกนาง

4.เวลาที่อารมณ์ของเราปรารถนาในความชั่ว ให้ไปหาบรรดาผู้เคร่งครัดในหลักการศาสนา เผื่อบางที อาจจะได้ คำตักเตือนที่ดีจนเราออกห่างจากความชั่วก็เป็นได้


(1) (คัดจาก : บันทึกโดยอะหมัด : 21708 เชคอัลบานียฺ ระบุว่าหะดีษนี้เศาะเหี๊ยะหฺ ในซิลซิละตุศเศาะฮีฮะฮฺ : 712/1)

 


@ เขียนโดย เว็บมาสเตอร์ warasatussunnah.net  E-mail : warasatussunnah@hotmail.com  วันที่ 11 มิถุนายน 56 เวลา 22.00 น.